PartnereinkEcho Innovációs Műhely

Az Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesületként fejlesztő programjain keresztül több mint 20 éve segíti a rendszerváltás utáni magyar társadalomban jelentkező társadalmi problémák kezelését, a fiatalok és felnőttek kompetencia fejlesztését, a hátrányos helyzetűek felzárkózását és a sikeres társadalmi integrációt. Munkája eredményének elismeréseként 2014-ben az Emberi Erőforrás Minisztérium minisztere Lukács Móric-díjban részesítette az Echo Innovációs Műhelyt, tevékenységét hazai és nemzetközi minőségdíjak kísérik. A Titkok Háza Tudományos Élményközpontot megvalósító konzorcium vezetője.

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara a nagy elődök közel egy évszázados oktatási tapasztalatain megerősödve végzi a képzését, pragmatikus mérnöki megközelítéssel és módszerekkel. A Kar sajátossága az ipari beágyazottság, amely olyan naprakész tudást ad a végzett mérnököknek, amely a diploma átvétele után azonnali elhelyezkedést garantál. Az egyetemi kar villamosmérnöki, gépészmérnöki, informatikai, mechatronikai, földmérő és földrendező mérnöki, műszaki-gazdasági tudományokban és azok határterületein rendelkezik hagyománnyal és tapasztalattal. A fenti tudományterületeken BSc, vagy MSc képzések is szerepelnek a kínálatban nappali és levelező tagozaton. A Titkok Háza Tudományos Élményközpontot megvalósító konzorcium aktív tagja.

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

A szakképzésről szóló törvény rendelkezései értelmében a felelős miniszter Fejér megyében két, költségvetési szervként működő szakképzési centrumot hozott létre 2015-ben, amelyek a szakképzéssel összefüggő feladatokat látnak el tagintézményeik keretében. A szakképzési centrum kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő- és oktatómunkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 11 tagintézményével vesz részt együttműködési megállapodás alapján a Titkok Háza Tudományos Élményközpont programjaiban.

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

A szakképzésről szóló törvény rendelkezései értelmében a felelős miniszter Fejér megyében két, költségvetési szervként működő szakképzési centrumot hozott létre 2015-ben, amelyek a szakképzéssel összefüggő feladatokat látnak el tagintézményeik keretében. A szakképzési centrum kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő- és oktatómunkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 5 tagintézményével vesz részt együttműködési megállapodás alapján a Titkok Háza Tudományos Élményközpont programjaiban.

Székesfehérvári Tankerületi Központ

Az állami intézményfenntartó központ helyébe állami fenntartóként, önálló költségvetési szervekként működő tankerületi központok léptek 2017. január 1-től. A tankerületi központok szervezeti egységeiként működnek jogi személyekként az egyes állami fenntartású iskolák. A Székesfehérvári Tankerületi Központ 11 tagintézményével vesz részt együttműködési megállapodás alapján a Titkok Háza Tudományos Élményközpont programjaiban.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

Az állami intézményfenntartó központ helyébe állami fenntartóként, önálló költségvetési szervekként működő tankerületi központok léptek 2017. január 1-től. A tankerületi központok szervezeti egységeiként működnek jogi személyekként az egyes állami fenntartású iskolák. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ 4 tagintézményével vesz részt együttműködési megállapodás alapján a Titkok Háza Tudományos Élményközpont programjaiban.

Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium

A Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium a Kodolányi János Egyetem által fenntartott köznevelési intézmény, „egy magániskola állami környezetben". Székesfehérvár egyik legrugalmasabb köznevelési intézménye. Napjaink változó világában az oktatói- nevelői munkának is folytonos megújulásra van szüksége ahhoz, hogy a diákok korszerű, használható tudással felvértezve kerüljenek ki intézményekből. Többek közt ezért is csatlakozott az iskola a Titkok Háza Tudományos Élményközpont programjaihoz.

Lánczos Kornél Gimnázium

A Lánczos Kornél Gimnázium Székesfehérvár első alapítványi gimnáziuma, független iskola, de működésében megfelel a Köznevelési Törvény előírásainak. Az iskola mind az iskola felépítésében, mind a tananyagban a gyermekek érdeklődését és életkori sajátosságát tartja szem előtt. A tanulók személyiségére koncentrál, érdeklődésük, szükségleteik, igényeik kielégítésére törekszik. Az iskolában folyó élménypedagógiai munka, a látványkísérletek vagy éppen közöségi rádiója a város határán túl is ismert.